Home Dijital Gazete Bayrak EBT Taban’da bedelli sermaye artırımı

Bayrak EBT Taban’da bedelli sermaye artırımı

by olaynerde

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve büyümeye katkı sağlanması amacı ile esas sözleşmenin 6. maddesinin yönetim kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 23.562.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılanmak suretiyle 76.437.500 TL nakit (bedelli) olarak (yüzde 324,40318 oranında) artırılarak 100.000.000 TL’ye çıkarılmasına, sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine ise (B) grubu pay verilmesine, işbu sermaye artırımında ihraç edilecek hamiline yazılı payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL (1,00 TL) nominal değerli her bir pay için 1,00 TL fiyattan kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan borsada satılmasına, sermaye arttırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sisteminin esasları çerçevesinde kullandırılmasına, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Bayrak’a yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL’den 250.000.000 TL’ye arttırılmasına 27.01.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında karar verilmiş olup, tescil işlemleri devam etmektedir.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment