Home Dijital Gazete Global: Gıda ve enerjide jeopolitik kriz etkisi

Global: Gıda ve enerjide jeopolitik kriz etkisi

by olaynerde

Toplam küresel tahıl üretiminde %14’lük bir paya sahip olan Rusya ve Ukrayna’nın arasındaki kriz gıda fiyatları açısından da mühim elbette. Rusya’nın buğday üretimi alanlarındaki askeri hareketliliği ve bundan dolayı oluşacak ihracat kısıntıları fiyatların daha fazla etkilenmesine neden olacak. Özellikle Rusya’nın ayrılıkçı bölgelere doğru askeri harekatının yarattığı rahatsızlık ve buna bağlı olarak ekili alanların pasif kalması üretimi doğrudan etkileyecektir. Operasyonun büyüklüğü ve süresi, tarımsal alanlardaki üretimle de doğrudan ilişkilidir.

 

Küresel buğday üretimi… Kaynak: FAOSTAT

 

Yıllara göre Rusya ve Ukrayna’nın buğday üretimi… Kaynak: FAOSTAT

 

Enflasyonu etkileyen birçok maliyet faktörü vardır. Gıdada tarımsal üretimin yarattığı emtia fiyatları, talep koşulları, ücretler, enflasyonist dinamikler gibi birçok risk faktörünü izliyoruz. Rusya krizinde enflasyonla ilgili durumun sadece enerjiden değil gıdadan da geleceğini dikkate almakta fayda var. Petrol fiyatları da başta gübre ve motorin olmak üzere tarımsal üretim maliyetlerini etkiliyor.

 

Yaptırımların daha da çetin noktalara gideceği kesin. AB yaptırımlara hazırlanırken, Rus varlıklarının dondurulması ve Rus bankalarının Avrupa finans piyasalarına erişiminin engellenmesi gibi hamleleri içerecek. Rusya’nın doğrudan ihracatına ve finansal sistemine yönelik adımlar atılacak. Nord Stream 2 gibi enerji akışının maliyetini düşürecek bir proje rafa kaldırılırsa birim fiyat ve arz etkisinden dolayı fiyatlarda ciddi bir artış olacaktır. Bu da enflasyon beklentilerinde ciddi bir artış, bozulma ve dalgalanma anlamına gelecektir.

Kaynak Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment