Home Ekonomi Kalekim, Lyksor’un paylarının yüzde 75’ini aldı

Kalekim, Lyksor’un paylarının yüzde 75’ini aldı

by olaynerde

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş, Lyksor Kimya A.Ş’nin (Lyksor) paylarının yüzde 75’ini aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

”Yapılan finansal ve hukuki incelemeler neticesinde merkezi İzmir’de bulunan İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü 192492 sicil no ile kayıtlı ve beton ve çimento kimyasalları (TS EN 934 standardını haiz), beton ve çimento kimyasallarında kullanılan hammaddeler (polikarboksilat, modifiye edilmiş şeker ve melas türevleri, amin grubu kalite ve performans artırıcıları, beton modifiye ajanları, köpük kesiciler), mimari beton ürünleri, beton kür ve koruyucu malzemeleri, beton su geçirimsizlik katkıları, mineral öğütme kolaylaştırıcılar, betonda kullanılacak makrosentetik mikro ve çelik lifler üretim ve satış faaliyetleri ile iştigal eden Lyksor Kimya A.Ş’nin (Lyksor) sermayesini temsil eden nama yazılı payların yüzde 50’sinin Savaş Tatar’dan, yüzde 25’inin Bimen Kadiroğlu’dan olmak üzere her birinin nominal değeri 100 Türk Lirası olan, şirketin toplam paylarının yüzde 75’ini oluşturan 11.250 adet payın 125.000.000 TL bedel karşılığında şirketimizce satın alınmasına ve bu çerçevede pay devir sözleşmesi imzalanmasına, Rekabet Kurumu izni alınmasından sonra, payların devri karşılığında toplam satış bedelinin peşinen ve nakden ödenmesine, pay devir sözleşmesinde öngörülen kapanış sonrası düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde fiyat düzeltmelerinin yapılmasına, aşağıda diğer hususların yanı sıra, ana esaslarına yer verilen bir pay sahipleri sözleşmesinin, A Grubu pay sahibi şirketimiz ile B Grubu pay sahibi Bimen Kadiroğlu arasında imzalanmasına, yönetim kontrolünün A Grubu pay sahibi tarafından kullanılmasını sağlayan hükümlere yer verilmesi, Bimen Kadiroğlu’na ait bakiye B Grubu yüzde 25 paylara ilişkin olarak kapanış tarihinden itibaren taraflara 3 yıllık pay devir yasağı öngörülmesi, bu sürenin bitiminden itibaren taraflara karşılıklı olarak ön alım hakkı tesis edilmesi, B grubu paylara birlikte satma hakkı tanınması ve sözleşmede öngörülen kademeli olarak farklı koşullarla A Grubu pay sahibine satın alma opsiyonu, B Grubu pay sahibine satma opsiyonu tanınması, işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için gerekli başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etmeye şirketimiz adına Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Alperat ve şirket Genel Müdürü Timur Karaoğlu tarafından müştereken imzalanması için yetkili kılınmalarına karar verilmiştir. Taraflar arasında pay devir sözleşmesi ve pay sahipleri sözleşmesi 12.02.2022 tarihinde imzalanmıştır. Yönetim kurulunun 21.05.2021 tarih ve 2021/31 sayılı kararı ile satın alma görüşmeleri sürerken, kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden gerekli gizlilik önlemleri alınmak suretiyle işlemin niteliği kesinleşene kadar kararın açıklanmasını ertelenmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment