Home Dijital Gazete Koray Gayrimenkul’de birleşme işlemleri

Koray Gayrimenkul’de birleşme işlemleri

by olaynerde

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, yüzde 100 iştiraki olan Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş ile birleşme işlemi için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) ilgili hükümleri ve SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş’nin (Orka) sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, şirketimizin Orka Yapı Taahhüt ve Ticaret A.Ş ile birleşmesine, birleşme işleminde 30.06.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına, Orka’nın sermayesinin temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda şirketimize ait olması ve şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 155 ve 156. maddeleri ile tebliğin 13. maddesi kapsamında birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına, bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporu hazırlanmamasına, TTK’nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına, birleşme sözleşmesinin şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve SPK’nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca şirketimizin Orka’nın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütnameyle taahhüt edilmesine, söz konusu işlemler le ilgili olarak hazırlanan 18.08.2022 tarihli birleşme sözleşmesinin kabul edilmesine, işlemler için Sermaye Piyasası Kurulundan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına oy birliğiyle karar vermiştir. Bu kapsamda, ilgili belgelerle 18.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru yapılmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment