Piyasadan haberler

AGHOL Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net zararı 477.726.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 239.277.000 TL) (A1 Capital)

AKFEN

Şirketin iştiraklerinden Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan; İOTA Güneş Enerjisi Elk. Ürt. ve Tic. A.Ş.'nin, Malatya ilinde bulunan, EPDK tarafından verilen EÜ/9288-16/04481 lisans numaralı, 13 MW kurulu güç kapasitesine sahip İOTA M. Fırıncı GES Projesi'nin T.C. Enerji Bakanlığı tarafından 13.08.2020 tarihinde mevzuata uygun olarak geçici kabulü yapılmış ve 14.08.2020 tarihinden itibaren ticari enerji üretimine başlanacaktır. Santralin yıllık 19,9 GWs elektrik üretmesi beklenmektedir. Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş., yatırım programına uygun şekilde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten santrallerini planlandığı şekilde devreye almaya devam etmekte olup, 13 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji santrallerinde toplam 706 MW kurulu güç kapasitesine ve yıllık toplam 2.201 GWs elektrik üretim kapasitesine ulaşmıştır.

AKSEN

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı  222.307.057 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: 107.584.230 TL)

BERA

İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2019 Yılı Türkiye'nin İkinci 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alan Grup Şirketleri hakkında KAP'ta yer alan bildirim

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret A.Ş.'nin unvanı Intl Hrm Kıymetli Madenler A.Ş. olarak değişmiş olup, üye kodunda (VAH) herhangi bir değişiklik olmamıştır.

CEMAS

22.07.2020 tarihinde KAP'da bildirdiği kalıplama hattı ve kum hazırlama üniteleri yatırımı ve müştemilatı, 24.06.2020 tarihli KAP açıklaması ile duyurduğu 19.06.2020 tarihli ve 511679 nolu yatırım teşvik belgeli müraacat üzerine 3 milyon avro olarak eklenmiştir. Söz konusu yatırım için yatırım teşvik belgesinde bulunan KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Faiz ve Kar Payı Desteği unsurlarını kapsamaktadır.

DOHOL

Doğan Holding'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 589.049.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 451.689.000 TL)

EKGYO

Şirket projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Köy) İşi'nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek-20 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri 201.310.950,00 TL'den 239.972.883,60 TL'ye yükselmiştir.

ENKAI

Enka İnşaat'ın 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 1.684.603.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 1.919.444.000 TL)

GEDZA

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 8.780.350 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 6.324.147 TL)

GYHOL

%100 iştiraki olan Gedik Portföy çatısı altında kurulan, Gedik Portföy Boğaziçi Ventures Girişim Sermaye Yatırım Fonu'na (BV Growth Fonu) 3.000.000 TL yatırım yapılmasına, İlgili fona yapılacak olan yatırım sürecini, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Sn. Onur Topaç ve ekibinin yürütmesine karar verilmiştir. Sonraki süreçlerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.Bilindiği üzere, BV Growth Fonu, 1514 Tech-InvestTR Programı kapsamında yer almakta olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yatırım almaya hak kazanan 5 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan biri olmuştur. Aynı zamanda Fon, Türkiye'de yerleşik olup küresele açılma potansiyeline ve yetkinliğine sahip 60 farklı büyüme aşaması teknoloji girişimine yatırım yapmayı planlamaktadır.

HDFGS, FADE

Şirketin girişim yatırımı portföyünde bulunan Fade Gıda Yatırım San. Tic. A.Ş.'ne ait 2.750.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

HEKTS

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 80.442.821 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 93.105.493 TL)

INFO

Sermaye Piyasası Kurulunun 13.08.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.8184 sayılı yazısı ile;SÖĞÜTÖZÜ   İRTİBAT BÜROSU Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis  4/47 Kat:18 Söğütözü Çankaya/ANKARA"  adresinde   İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.

KLGYO

Düzenleme Şeklinde Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi imzalanması hakkında KAP'ta yer alan bildirim

KLNMA

Bu açıklamaya konu işleme ilişkin olarak, Banka Yönetim Kurulu'nun 22.06.2020 tarih ve 2020-08-17/107 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu erteleme kararı, işlemin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı gerektirmesi nedeniyle yönetim kurulu kararının alındığı aşamada kesinlik taşımadığı dikkate alınarak yatırımcılar nezdinde oluşabilecek yanlış ve yanıltıcı izlenimlerin önüne geçmek ve henüz kesinlik taşımayan satış haberinin Bankanın meşru çıkarlarına zarar verme ihtimalini engellemek amacıyla alınmıştır.

KNFRT

Şirket, tarımın giderek artan öneme sahip olduğunun ispatlandığı bu dönemde, tarımsal hammadde faaliyetlerini yürütmek ve uçtan uca entegre çözümler sunacak kuvvetli bir tedarik zinciri oluşturmak amacıyla Döhler Gıda San. A.Ş. ile eşit pay ortaklığa sahip KONFRUT AG TARIM A.Ş.'yi kurmuştur. KONFRUT AG TARIM A.Ş. tarımsal hammaddelerin üretim, tedarik, depolama ve lojistik operasyonları ile tarım ve gıda faaliyetleri etrafındaki endüstriyel gereksinim ve hizmetleri de sağlayacaktır.

MAVI

2020 2. Çeyrek Faaliyet Değerlendirmesi KAP'ta yayınlanmıştır.

MPARK

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 27.490.000 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: -42.741.000 TL)

NETAS

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı  15.463.472 TL oldu.  (2019/6 AYLIK: -98.675.746 TL)

RAYSG

Şirketin 2020 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş, tahmini prim üretimi 846.967.225 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 26,01 oranında artış meydana gelmiştir.

TCELL

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 1.724.396.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 1.689.615.000 TL)

THYAO

Temmuz 2020 Trafik Sonuçları; Temmuz 2019 döneminde 7,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2020 yılının aynı döneminde 2 milyon olarak gerçekleşmiştir.Yolcu doluluk oranı Temmuz 2020 döneminde %65,3 olarak gerçekleşmiştir.Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2019 döneminde 134.580 ton iken, 2020 yılının aynı döneminde %7'lik azalışla 125.128 tona düşmüştür.

THYAO

Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net zararı 4.257.000.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: -1.120.000.000 TL)

TSGYO

Şirket portföyünde yer alan Pendorya Alışveriş Merkezi'nde, Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde kiracıların normalleşme sürecindeki faaliyetlerine destek olunmasını teminen Ağustos 2020 dönemine ilişkin sabit kira bedellerine %25 oranında indirim uygulanmasına karar verilmiştir.

ZOREN

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Ağrı İl Özel İdaresi tarafından jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları için düzenlenen ihalede AR:30 no'lu jeotermal kaynak arama ruhsatı için 175.000 TL + KDV ve AR:31 no'lu jeotermal kaynak arama ruhsatı için 155.000 TL + KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek ihaleyi kazanmıştır. İlgili arama ruhsatlarının süresi 3 yıldır.

Kaynak
Hibya Haber Ajansı

Okunma