Home Dijital Gazete Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

by olaynerde

Emlak Konut, İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3461/2 Parsel işi için sözleşme imzaladı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3461/2 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Özbek İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 14.02.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 632.500.000 TL+KDV ‘ dir.”

Emlak Konut, İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3467/4 Parsel için sözleşme imzaladı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü” çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3467/4 Parsel İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici AHES İnşaat Tic. ve San. A.Ş. ile 14.02.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme Bedeli: 988.053.000 TL+KDV ‘ dir.

Türk Traktör, 2022 yılında 450-600 milyon TL yatırım harcaması öngörüyor. Türk Traktör’ün KAP’ta yayımlanan Yatırımcı Sunumuna göre, Türkiye traktör pazarı büyüklüğü 53.000-59.000 adet tahmin edilirken, iç pazar traktör satışları 26.500-30.000(İthal traktör dahil bayiye satış), ihraç traktör satışları 16.500- 18.500 seviyesinde bekleniyor.

Türk Traktör 2021 yılı 12 aylık konsolide olmayan net dönem karı 1.322.187.577 TL (Önceki 776.443.043 TL )

Türk Traktör….Yönetim Kurulu 14 Şubat 2022 tarihli toplantısında, 2021 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesinin 19’uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 28 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir

Pegasus’un Ocak ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 1,55 milyon oldu. Yolcu sayısı 2019 yılı aynı ayına göre ise yüzde 34 azaldı.Pegasus’tan KAP’a yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde doluluk oranı yüzde 74,3 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 0,24, 2019 yılı aynı ayından 10,8 puan daha aşağı gelindi.

Vakıfbank…Bankanın son çeyrek kârı piyasa beklentisi olan yaklaşık 1 milyar 900 milyon TL’nin hafif üzerinde 1 milyar 998 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın 2021 toplam solo kârı 4 milyar 175 milyon TL’ye ulaştı. Banka, bu rakamın neredeyse yarısını son çeyrekte elde etti.Yılın ilk çeyreğinde 400 milyon TL serbest karşılık ayıran VakıfBank, bu çeyreğe ilaveten 300 milyon TL serbest karşılık ayırdı. Böylelikle, 2021 yılında ayrılan toplam serbest karşılık bakiyesi 700 milyon TL’ye yükseldi. Bankanın aktif büyüklüğü kurun etkisi ile ilk defa 1 trilyon TL seviyesini aştı ve yıllık yüzde 44 büyüme kaydetti.Büyüme tarafında, bankanın TL kredileri çeyreklik yüzde 9,3 ve yıllık yüzde 20,2 seviyesinde, sektör ortalamalarına paralel gerçekleşti. Yabancı para kredileri ise dolar bazında çeyrekten çeyreğe yüzde 4,5; yıldan yıla ise yüzde 2,7 daraldı.

Halkbank 2021 yılının son çeyreğinde 1 milyar 293 milyon TL ile piyasa beklentisinin üzerinde net dönem kârı elde etti. Bankanın kârı yıllık bazda yüzde 153 oranında artış gösterdi. Diğer taraftan Halkbank, 2021 yılının tamamını 1 milyar 508 milyon TL net dönem kârı ile sonlandırırken, şirketin geçen yıla kıyasla kârlılığı yüzde 42 oranında geriledi. Temel Faaliyet gelirlerinde görülen güçlü performans yıl sonu rakamlarına da yansıdı. Mevcut rakamlar ile birlikte bankanın öz kaynak kârlılığı son çeyrekte yüzde 12 seviyesine çıkarken, yıllık bazda yüzde 3,5 oldu. Geçen yılın aynı döneminde şirketin yıllık öz kaynak kârlılığı yüzde 6,9 seviyesindeydi. Aktif kârlılıkta ise, son çeyrekte rakamlar yıllık bazda yüzde 1,9; çeyreksel bazda yüzde 0,19’a yükseldi.

Emlak Konut, 2022 yılında 27,4 milyar TL satış değeri ve 1,44 milyar TL net kar öngörüyor. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Şirketimizin 2022 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden, 1. Çeyrekte; 101.462 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3.192.872.656 TL satış değeri, 2. Çeyrekte; 212.560 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 6.017.636.309 TL satış değeri, 3. Çeyrekte; 259.959 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 7.470.036.756 TL satış değeri, 4. Çeyrekte; 398.859 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 10.675.255.586 TL satış değeri, Toplamda ise; 972.840 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 27.355.801.307 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekteyiz. Şirketimizin net karının ise 1 milyar 440 milyon TL olabileceği öngörülmektedir. Ayrıca şirketimiz tarafından, 2022 Yılı içerisinde ihalesi yapılması planlanan arsalara ait dosya ekte verilmiştir. Yapmış olduğumuz çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörülerimiz; mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerlerdir. Beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde, şirketimiz hedeflerini yeniden değerlendirebilecektir.”

Turcas Petrol, bağlı ortaklığı Turcas Kuyucak’taki payının tamamının satışına dair süreci tamamladı. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:”21/12/2021 ve 04/02/2022 tarihli Özel Durum Açıklamalarımızda da belirtildiği üzere Fransa menşeli bir enerji şirketi olan Albioma SA (“Alıcı”) ile Turcas Petrol A.Ş. arasında Turcas Petrol A.Ş.’nin Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş.’de (“Turcas Kuyucak”) sahip olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin 21/12/2021 tarihli bir Hisse Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmış ve söz konusu hisse devir işlemine ilişkin Rekabet Kurumu onayı alınmıştı. Söz konusu hisse devir işlemine ilişkin olarak Sözleşme’de belirtilen tüm önşartlar 14/02/2022 tarihinde tamamlanarak hisse devri gerçekleşmiş, Turcas Petrol’ün tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide ettiği Turcas Kuyucak bilançosundaki tüm yatırım kredileri Alıcı sorumluluğuna devrolmuş ve toplam 24.383.519 USD’lik Hisse Satış Bedeli’nin 20.544.832 USD’lik kısmı Şirket hesaplarımıza ulaşmıştır. Hisse satış bedelinin kalan bakiyeleri olan: (i) 838.687 USD’lik tutarın hisse satış işlemini takip eden 6. Ayın sonunda, (ii) 3.000.000 USD’lik tutarın da hisse satış işlemini takip eden en geç 12 ay içinde herhangi bir önşarta bağlı olmadan hesaplarımıza geçmiş olacağı öngörülmektedir. Bunlara ilaveten Alıcı tarafından aynı ruhsat sahası içinde gerçekleştirilmesi planlanan potansiyel kapasite artış (yeni santral) yatırımına ilişkin şartların gerçekleşme durumuna göre ve bu şartların gerçekleştiği tarihte, yukarıda belirtilen toplam Hisse Satış Bedeli’nin üstüne, toplamı 4.500.000 USD seviyesinde olabilecek ilave ödemeler de Şirketimize ileriki yıllarda yapılabilecektir.”

Tat Gıda, 2022 yılında ana faaliyet konusuna odaklanmayı ve yüksek büyüme beklenen yeni kategorilerde genişlemeyi hedefliyor. Tat Gıda’nın Yatırımcı Sunumu’na göre, artan kapasite ve satış büyümesi ile birlikte dengeli yurt içi ve yurt dışı satış dağılımı ile güçlü ciro artışını korumayı öngörüyor.Şirket 2021 yılında net satışlarını yıllık bazda %36 artırırken, 4.çeyrekte yıllık artış %60 oldu. 2021 yılında toplam yatırım harcamaları 13 milyon Euro olurken; bunun 10 milyon Euro’su kapasite artırım yatırımları için harcandı. Yatırımların tamamlanması ile hasat döneminde bir önceki senenin %32 üzerinde 503 bin ton domates işlendi.Üretim hacmi 2021 yılında %25 artarak 132 bin tona ulaştı. Artış özellikle kapasite artışının gerçekleştiği domates ürünleri, domates salçası ve turşu kategorilerinde oldu.Artan yeni sezon maliyetleri ve TL’nin değer kaybı nedeniyle zorlu piyasa koşulları ve kapasite artışı ile daha fazla domates alımına ragmen brüt kar yıllık %26 artarken, 4.çeyrekte ise artış %65 oldu. FAVÖK geçen yılın aynı dönemine göre %13 artarak 151 milyon TL olurken, 4. çeyrekte ise artış yıllık bazda %97 oldu. 2021 yılında Sürdürülen Faaliyetlerden Net Kar 158 milyon TL olurken, geçen sene aynı dönemde 71 milyon TL’ydi. Operasyonel karlılıktaki olumlu gelişme, net finansman gelirinde kur farklarından dolayı artış ve düşük vergi geliri bunda etkili oldu.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

You may also like

Leave a Comment