Senkron Güvenlik'te tahsisli sermaye artırımı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş, tahsisli sermaye artırımına ilişkin bildirim yapıldı.

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş, tahsisli sermaye artırımına ilişkin bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla Borsa İstanbul A.Ş'nin (Borsa) toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL'si nakden, 627.000 TL'si Bülent Çobanoğlu'nun şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çobanoğlu'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin kurulca onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu 21.01.2021 tarih ve 4/66 sayılı toplantısında şirketimizin 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle (3.123.000 TL'si nakden, 627.000 TL'si Bülent Çobanoğlu'nun şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben) toplam 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı şirketimizin yönetim kurulu başkanı Bülent Çobanoğlu'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin sermaye artırımında Bülent Çobanoğlu'nun şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsup edilecek tutarın mahsuba konu 627.000 TL'den Senkron Bina Teknolojileri A.Ş'nin borcu nedeniyle bankaya yapılan 1.865 TL ödemenin çıkarılarak dikkate alınması ve bu tutardaki fonun Bülent Çobanoğlu tarafından nakden ödenmesi, sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının tespiti amacıyla şirketimiz tarafından borsaya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak şirketimiz tarafından borsaya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi sonrasında nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi şartlarıyla onaylanmasına karar vermiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma