TSKB Gayrimenkul Yatırım'da bedelli sermaye artırımı

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'de bedelli sermaye artırımı kararı alındı.

''Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 800.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına, arttırılan 150.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerli 150.000.000 adet payın, A ve B grubu paylar esas sözleşmede A ve B Grubu paylara tanınan imtiyazlara sahip olacak şekilde 9.999.999,996 adedinin A grubu nama yazılı, 4.091.111,001 adedinin B grubu nama yazılı ve 135.908.889,003 adedinin C grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan pay sahiplerimize yeni pay alma hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama yazılı pay, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay, C grubu hamiline yazılı paylar için ise C grubu hamiline yazılı pay verilmesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilmesine, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı işlemleri kapsamında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş'nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş, ticaret sicil müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda genel müdürlüğe yetki verilmesine
karar verilmiştir.''
Hibya Haber Ajansı

Okunma